Kjølnes Idrettsanlegg

Fantastiske Kjølnes Idrettsanlegg er unikt i norsk sammenheng.

Seks flotte gressbaner i full størrelse, kompletteres av en stor og en liten kunstgressbane. I tillegg til å sikre våre lag optimale trenings og kamp forhold hele året, nyter gjestene på våre unike turneringer godt av dette anlegget. I direkte tilknytning til banene ligger Porsgrunns største skoleanlegg bestående av Høyskolen i Telemark, Kjølnes Ungdomsskole, Porsgrunn Videregående og Myrene Barneskole (se utvidet banekart for beliggenhet).

Alle disse benyttes til innkvartering under våre turneringer. Altså avvikles hele arrangementet innenfor et kompakt område. Urædd Fotballs medlemmer nyter videre godt av Frisklivsenteret som inneholder svømmehall, treningsstudio og fysioterapi.