Barnefotball

Holdninger: Fair Play kontrakten

Fair Play kontrakten er utarbeidet med tanke på å bevisstgjøre både trenere og spillere om gode holdninger overfor hverandre, motspillere, og dommere. Den forplikter også spillere og foreldre om å melde forfall, ta vare ansvar for lagets utstyr osv…

Fair Play Kontrakten

Sport: Ferdighetsmerkene

Ferdighetsmerkene er flotte øvelser. I tillegg til å måle barnas utvikling, gir de også en pekepinn på hva man bør fokusere på i treningsarbeidet, samt inspirasjon for nye øvelser.

Ferdighetsmerker

Retningslinjer: Retningslinjer og holdninger i barnefotballen

NFF har utarbeidet noen grunnprinsipper for både fokus og innhold av aktiviteten i barnefotballen. Vi anbefaler alle trenere i barnefotballen å sette seg inn i disse, som også vil danne grunnlaget for en fremtidig sportsplan i Urædd FK.

Holdninger: Foreldrevettkortet fra Fair Play

NFF har utarbeidet regler som kan være fine å huske på som forelder. Målet er å påvirke foresatte og foreldre til å vise en sunn og fornuftig oppførsel på sidelinjen i forbindelse med trening og kamper, og ellers i fotballmiljøet i og rundt laget og klubben.

Foreldrevettkortet fra Fair Play