Banekart – Normal bruk

banekart

Vi gjør oppmerksom på at baneinndelingen er noe annerledes under turneringene, og henviser til turneringssidene for korrekte banekart.