Kontaktinformasjon

Postadresse:
Urædd Fotball
Postboks 101
3912 PORSGRUNN

Besøksadresse:
Urædd Fotball
Grenlandsgata 13
3915 PORSGRUNN

Organisasjonsnummer: 974 984 091

Urædd FK er en frivillig drevet klubb der mange dyktige medlemmer bidrar i forhold til enkelt oppgaver. Oversikten under gir en oversikt over hvem som gjør, og har ansvar for, ulike oppgaver og roller i klubben. For mest mulig effektiv drift av klubben skal klubbens trenere og ledere skal kontakte respektive roller og ansvarlige direkte i forhold til kontaktlisten under styret/organisasjon, ansvarspersoner eller lagledere.