Organisasjon

Personer i ulike roller og oppgaver i Urædd Fotball 2017:

Roller Navn E-post
Styreleder Sigurd Joakim Juvik sigurd.juvik@bazetechnology.com
Sportslig leder – Herrer Aksel André Rød aksel@toppidrettsgymnaset.no
Sportslig leder – Kvinner
Utviklingssjef
Utdannings koordinator Christian Sølverød solverod@me.com
Koordinator ungdomsavdelingen Geir Elseth geiel@statoil.com
Lagpåmelding og koordinering TFK Aksel André Rød aksel@toppidrettsgymnaset.no
Politiattester Anne-K S. Vrålid anne.vralid@norcem.no
Dommeransvarlig
Utstyrsansvarlig Kjartan Høvik Kjartan@hkf.no
Turneringsansvarlig (Fjordline Cup) Thomas Grønstein info@360panorama.no
Arrangement: NFF talentleir Sigurd Joakim Juvik sigurd.juvik@bazetechnology.com
Klubbkasserer Aksel André Rød aksel@toppidrettsgymnaset.no
Kasserer – Lagkasser Aksel André Rød aksel@toppidrettsgymnaset.no
Regnskap (Ekstern)
Medlem og kontingent ansvarlig Aksel André Rød aksel@toppidrettsgymnaset.no
Sponsor ansvarlig Sigurd Joakim Juvik sigurd.juvik@bazetechnology.com
Markedskoordinator Trond Albert Bleken steenogstrom@live.no
Booking av klubbhus (IF Urædd) Mats Sande Lysa mats.sl@hotmail.com
Banebooking og utleie ansvarlig Geir Elseth geiel@statoil.com
Anlegg ansvarlig kunstgress Brian Isaksen
Webansvarlig Trond Albert Bleken steenogstrom@live.no
Kioskdrift Kjølnes – Koordinator Trond Albert Bleken steenogstrom@live.no
Kioskdrift Kjølnes – Varer
Klubblotteri Erik Christoffersen erik@thure-trykk.no