Innkalling til årsmøte i Urædd Fotball

Styret innkaller herved til årsmøte i Urædd Fotball

Årsmøtet avholdes onsdag den 15.mars, klokken 1800 på Urædd Klubbhus.

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 6. mars til post@uredd-fk.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på klubbens hjemmeside www.uredd-fk.no.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret i Urædd Fotball

Stengt for kommentering.