Revidert kampoppsett, overnattingsplan m.m.

Her følger revidert kampoppsett, overnattings plan og litt praktisk informasjon.
Merk spesielt at vi deler inn i rød og grønn spisepulje for dem med A- og B- kort på grunn av mange gjester! – se bespisning under. Husk også å ta bilder til diplomer på lørdagen! Denne og mer informasjon legges også på www.uredd-fk.no
 

Betaling
Skulle det være manglende betaling av påmelding, A – kort, endringer eller annet kan dette ordnes i innsjekk sekretariat som tar både kort og kontant betaling. Se komplett liste av påmeldte lag her.

Overnattingsplan og Innsjekk for overnatting
Innsjekk skjer på Friskliv senteret (i sør-øst for banene) fra kl. 17:00 på fredag.Skolene er i bruk, så det vil ikke være mulig å sjekke inn før. Lørdag åpner insjekk kl. 09:00.
Vi ønsker at bare en eller få representanter pr lag møter her og får utdelt armbånd og informasjon.
Her kan A-kort (helpensjon) B-kort (mat) og C-kort (film / DJV show), camping o.a. kjøpes med kort eller kontant. For mange betalte kort refunderes også.
Vi setter også pris på om lag som ankommer etter kl .21 fredag kveld gir oss beskjed om dette.
Lag overnatter enten på Kjølnes ungdomsskole, Porsgrunn Videregående Skole Nord, Myrene Skole og Borge Skole, alle i gangavstand mellom 50 – 1500 meter unna anlegget.

Overnattingsplan med oversikt over hvor det enkelte lagene skal ligge finner dere her

Kjøre- og gå anvisninger for de ulike skolene finner dere her

Husk ut sjekk før kl. 13:00 på søndag. Rom skal være ryddet og kostet, og pulter og stoler skal settes på plass! Ut sjekk av rom godkjennes av skolevaktene på eget skjema.

Komplett praktisk informasjon, tidspunkter, priser m.m. finner dere her.

Bespisning
A-kort og B-kort dekker måltider fra lørdag morgen til søndag lunsj. Måltider serveres i 2.etasje på Urædd klubbhus som ligger sentralt midt på bankeområdet. Det serveres mat alternativer forhold ulike religioner. Spillere med cøliaki o.a. tar bare kontakt med kokken for alternativer, eller om en er usikker.
På grunn av svært mange gjester blir de enkelte lagene delt inn i hhv grønn ogrød spisepulje når dem ankommer med følgende serverings tidspunkter er:
Frokost:       Grønn pulje: 06:30 til 08:00 / Rød pulje: 08:00 til 9:30
Lunsj:           Grønn pulje: 11:30 til 13:00 / Rød pulje: 13:00 til 14:30
Middag:        Grønn pulje: 16:00 til 17:30 / Rød pulje: 17:30 til 19:00

Revidert kampoppsett (revisjon 2)
Vi har noen mindre endringer i kampoppsettet. Disse er:

  • I G08- Pulje 2 er Eidanger 2 er trukket. Nye kamptidspunkter for resterende lag
  • I G09- Pulje 5 er Urædd Rød er trukket. Nye kamptidspunkter for resterende lag
  • I G10- Pulje 6 er Storm G10.3 kommet inn som nytt lag. Nye kamptidspunkter for resterende lag.
  • I G10- Pulje 7 er Storm G10.2 kommet inn som nytt lag. Nye kamptidspunkter for resterende lag.
  • I G11- Pulje 2 utgår Ullern United Rød som flyttes til G11- Pulje 7 og erstatter Jerv i denne puljen. Nye kamptidspunkter for resterende lag i G11- Pulje 2.
  • I G11- Pulje 6 utgår SpaBra Lions som flyttes til G11- Pulje 9. Nye kamptidspunkter for resterende lag både i pulje G11- Pulje 6 og 9.

Komplett kampoppsett (revisjon 3) laster dere ned her

Banekart finner dere her. Legg spesielt merke til plassering av bane 24 og 30 som er endret i etterkant av opprinnelig baneplan.

Finn lagene deres i puljeoversikten på første side, og noter hvilken bane de spiller på. Finn så kampoppsett pr bane.
Husk å levere spillerlist før beste kamp. Skjemaer finnes i begge sekretærer.
Vi starter første runder med kamper begge dager kl. 09:00 og spiller siste kamp 16:30. Alle lag spiller enten formiddags- eller ettermiddags kamper de to dagene slik vårt spillesystem er. Det spilles på små 5’er baner for 7-8 år, store 5’er baner for 9-10 år, samt 7’er baner for 11-12 år. Banestørrelser vil være i hht. Norges Fotballforbund sine retningslinjer. Det spilles med 7’ mål på alle baner. Vi regner med at det vil være i overkant av 30 baner.

Turneringsreglement finner dere her

Annet
Husk å ta bilde til diplomer på lørdag. Dette er gratis, og fotografering forgår bare lørdag fa 9-17! Fotografering skjer inne på stadion på baksiden av klubbhuset.
Lørdag kveld arrangeres underholdning i Urædd hallen for de minste, normalt en animasjonsfilm, fra kl 18:00.
Ca kl 20::00 starter populært og råkult DJV show med www.globalveejays.com i Urædd hallen. Øvre aldersgrense 13 år. Åpningstid er kl. 20:00 – 22:30.

Alle forberedelser på på track, og banene er fantastisk flotte på Kjølnes Idrettspark i år, så vi gleder oss til å få sparket i gang!

Velkommen på cup!

Sportslig hilsen
Urædd Fotball

Stengt for kommentering.