Arkiv | februar, 2017

Innkalling til årsmøte i Urædd Fotball

Styret innkaller herved til årsmøte i Urædd Fotball Årsmøtet avholdes onsdag den 15.mars, klokken 1800 på Urædd Klubbhus. Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 6. mars til post@uredd-fk.no. Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på klubbens hjemmeside […]

Les mer →